Vytvoriť faktúru

Brainfin Insurance Services - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno Brainfin Insurance Services
IČO 35743379
DIČ 2021406387
Dátum vzniku 04 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Brainfin Insurance Services
Štefunkova 9
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 097 €
Zisk 1 271 €
Aktíva 7 496 €
Vlastný kapitál 6 856 €
Kontaktné informácie
Email brainfin@brainfin.sk
Webová stránka http://www.brainfin.sk
Phone(s) +421253633494, +421253633496
Mobile phone(s) +421903614441, +421903714441
Fax(es) 0253633496
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,116
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,116
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,693
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 570
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 570
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,123
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,423
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) -37
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,460
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,116
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,739
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,813
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,166
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -353
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,271
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 377
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 377
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 81
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 81
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -90
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 592
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -206
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 14,097
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,097
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,050
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,292
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 159
D. Služby (účtová skupina 51) 11,869
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 264
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,805
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,022
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 98
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 98
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -98
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,707
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 436
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 436
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,271
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017