Vytvoriť faktúru

INTERAUDIT Group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERAUDIT Group
IČO 35743409
DIČ 2020230047
IČ DPH SK2020230047
Dátum vzniku 04 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERAUDIT Group
Šancová 102/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 238 004 €
Zisk 24 239 €
Aktíva 73 358 €
Vlastný kapitál 28 198 €
Kontaktné informácie
Email ia-group@iag.sk
Phone(s) 0255565896
Fax(es) 0255565896
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,984
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,984
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,984
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 97,495
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 53,038
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,407
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,050
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 120,479
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 52,437
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,294
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,294
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 18,904
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 24,239
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,042
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14,291
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 53,751
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 49,503
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 412
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,836
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 238,004
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,414
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 236,590
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 205,659
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,414
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,561
C. Služby (účtová skupina 51) 182,561
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,332
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 244
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,675
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -886
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,758
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 32,345
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 48,468
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 294
M. Nákladové úroky (562) 294
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -293
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 32,052
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,813
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 24,239
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35743409 DIČ: 2020230047 IČ DPH: SK2020230047
 • Sídlo: INTERAUDIT Group, Šancová 102/A, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Marca 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Kolenič Jégého 8 Bratislava 821 08 04.03.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Kolenič 9 294 € (100%) Jégého 8 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.12.2011Nové sidlo:
   Šancová 102/A Bratislava 831 04
   05.12.2011Zrušené sidlo:
   Šancova 112 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r.o. Sabinovská 3 Prešov 080 01
   Ing. Roman Hyrošš Fatranská 20 Žilina
   Ing. Peter Kováčik Prof. Čárskeho 235 Gbely
   Ing. Ján Macko K. Banšela 6 Lučenec
   16.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kolenič Jégého 8 Bratislava 821 08
   INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r.o. Sabinovská 3 Prešov 080 01
   Ing. Roman Hyrošš Fatranská 20 Žilina
   Ing. Peter Kováčik Prof. Čárskeho 235 Gbely
   15.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Džupinka Švermova 89 Trenčín
   Ing. Štefan Fabian Udenárska 15 Prešov
   Ing. Roman Hyrošš Fatranská 20 Žilina
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Ing. Peter Kováčik Prof. Čárskeho 235 Gbely
   Ing. Michal Lacko 214 Nová Dedinka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hyrošš Fatranská 20 Žilina
   04.03.1998Nové obchodné meno:
   INTERAUDIT Group, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šancova 112 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie výkonu prác a služieb
   sprostredkovanie nákupu prác a služieb
   organizovanie a vykonávanie vzdelávacej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Džupinka Švermova 89 Trenčín
   Ing. Štefan Fabian Udenárska 15 Prešov
   Ing. Roman Hyrošš Fatranská 20 Žilina
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Ing. Peter Kováčik Prof. Čárskeho 235 Gbely
   Ing. Michal Lacko 214 Nová Dedinka
   Ing. Ján Macko K. Banšela 6 Lučenec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Kolenič Jégého 8 Bratislava 821 08
   Ing. Roman Hyrošš Fatranská 20 Žilina