Vytvoriť faktúru

GEOKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEOKA
IČO 35743484
DIČ 2020211281
IČ DPH SK2020211281
Dátum vzniku 24 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEOKA
Fedinova 1111/8
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 191 €
Zisk 3 281 €
Aktíva 882 €
Vlastný kapitál -770 €
Kontaktné informácie
Email geoka@isternet.sk
Phone(s) 0243411000, 0903408321
Mobile phone(s) +421948231321, 0903408321
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,048
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,737
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 32
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 32
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,705
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,638
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 67
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 311
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 311
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,048
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,512
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,408
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 34,421
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -41,829
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,281
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,536
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 472
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 472
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,064
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 611
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 611
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,453
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,020
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,191
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,020
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,171
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,656
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,426
D. Služby (účtová skupina 51) 1,144
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 475
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 475
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 456
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,535
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -550
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 169
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 169
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -169
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,366
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,085
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,085
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,281
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015