Vytvoriť faktúru

SOMAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOMAT
IČO 35743522
DIČ 2020201040
IČ DPH SK2020201040
Dátum vzniku 20 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOMAT
Mierová 127
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 116 161 €
Zisk 57 995 €
Aktíva 920 479 €
Vlastný kapitál 761 403 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243428989, +421243411557
Mobile phone(s) +421911903017, +421911401092, +421914334061, +421911870140, +421914334063, +421911806010, +421914334064, +421914334062
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 821,070
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 821,070
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,186
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,219
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,809
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 533
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,877
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 838,289
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 617,869
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 690,202
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 690,202
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 7,304
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 69,020
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -206,652
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 57,995
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 220,420
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 220,090
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 532
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,871
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 216,687
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 330
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 116,161
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 116,161
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 56,824
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,371
C. Služby (účtová skupina 51) 14,474
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,976
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 26,903
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,100
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 59,337
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 91,316
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 382
M. Nákladové úroky (562) 34
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 348
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -382
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 58,955
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 57,995
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016