Vytvoriť faktúru

CHOCOLAND - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CHOCOLAND
IČO 35743557
DIČ 2020252311
IČ DPH SK2020252311
Dátum vzniku 16 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHOCOLAND
Stará Vajnorská 37
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 770 563 €
Zisk 117 399 €
Aktíva 542 673 €
Vlastný kapitál 64 830 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903267677, +421948348789, +421948250270, +421948848166
Dátum aktualizácie údajov: 23.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 495,770
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,673
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,763
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,763
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,910
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,603
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 307
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 481,483
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 118,479
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 125
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 118,354
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 335,735
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 335,735
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 335,735
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 27,269
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,868
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,401
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,614
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,614
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 495,770
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 277,587
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,694
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,694
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 82,106
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 82,106
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 117,399
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 218,183
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 814
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 814
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 212,940
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 183,974
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 183,974
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,676
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,703
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,331
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 256
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,429
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,429
Dátum aktualizácie údajov: 23.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,771,340
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,770,563
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,767,411
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,069
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,618,511
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,248,300
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,597
D. Služby (účtová skupina 51) 218,602
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 127,830
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 92,831
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,182
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,817
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 396
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,721
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,721
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,065
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 152,052
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 291,981
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 777
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 772
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,965
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 601
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 601
O. Kurzové straty (563) 429
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 935
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,188
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 150,864
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 33,465
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 33,465
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 117,399
Dátum aktualizácie údajov: 23.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.08.2016
 • IČO:35743557 DIČ: 2020252311 IČ DPH: SK2020252311
 • Sídlo: CHOCOLAND, Stará Vajnorská 37, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Marca 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Attila Virág 336 Farná 935 66 20.07.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SENSA FOOD s.r.o. 66 388 € (100%) Dobřichovice 252 29 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.08.2016Nový štatutárny orgán:
   Attila Virág 336 Farná 935 66 Vznik funkcie: 20.07.2016
   19.12.2014Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   03.05.2011Noví spoločníci:
   SENSA FOOD s.r.o. Pražská 261 Dobřichovice 252 29 Česká republika
   16.03.1998Nové obchodné meno:
   CHOCOLAND s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ