Vytvoriť faktúru

Nokia Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Nokia Slovakia
Stav Zrušená
IČO 35743573
DIČ 2020270758
IČ DPH SK2020270758
Dátum vzniku 27 Februára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nokia Slovakia
Grösslingova 7
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 140 501 €
Zisk -32 034 €
Aktíva 1 312 611 €
Vlastný kapitál 1 203 430 €
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,212,113
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,212,113
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,212,113
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,212,113
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,212,113
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,211,699
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,526,124
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,526,124
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,233
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,233
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -285,624
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -285,624
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,034
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 414
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 414
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 414
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 140,501
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 140,501
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 50,453
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90,048
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 168,606
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 519
D. Služby (účtová skupina 51) 45,543
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 91,635
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 91,093
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,705
4. Sociálne náklady (527, 528) -1,163
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,087
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,087
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15,714
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,108
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -28,105
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,391
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 373
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 360
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 360
XII. Kurzové zisky (663) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,125
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,120
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,752
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -29,857
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,177
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) -3,646
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 5,823
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,034
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
 • IČO:35743573 DIČ: 2020270758 IČ DPH: SK2020270758
 • Sídlo: Nokia Slovakia, Grösslingova 7, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Februára 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.04.2016Zrušené obchodné meno:
   Nokia Slovakia s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Grösslingova 7 Bratislava 811 09
   22.11.2012Nové obchodné meno:
   Nokia Slovakia s.r.o. v likvidácii
   24.07.2001Nové sidlo:
   Grösslingova 7 Bratislava 811 09
   27.02.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným