Vytvoriť faktúru

Ars B - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ars B
IČO 35743590
DIČ 2020242884
IČ DPH SK2020242884
Dátum vzniku 31 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ars B
Hrnčiarska 83
90201
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 90 037 €
Zisk 13 842 €
Aktíva 746 621 €
Vlastný kapitál 261 746 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336400040, 0336400041, 0336400551, 0903804293
Mobile phone(s) 0903804293
Fax(es) 0336400042
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 574,067
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 574,006
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 100,680
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 99,407
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99,407
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,273
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 473,326
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 473,516
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -190
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 61
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 61
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 574,067
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 110,121
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 73,027
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 73,027
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,302
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,302
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 15,950
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 15,950
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,842
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 463,946
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -1
12. Odložený daňový záväzok (481A) -1
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 455,028
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 72,847
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,847
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 402
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 119,354
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 256,026
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,399
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,919
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,919
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 88,771
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 90,037
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 75,957
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,814
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,266
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 71,665
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,941
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 65
D. Služby (účtová skupina 51) 784
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,530
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,760
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,745
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 47,197
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,148
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,372
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,981
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 146
XII. Kurzové zisky (663) 146
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 128
O. Kurzové straty (563) 114
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 18
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,390
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,548
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,548
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,842
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35743590 DIČ: 2020242884 IČ DPH: SK2020242884
 • Sídlo: Ars B, Hrnčiarska 83, 90201, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Marca 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Kotešovský Hrnčiarska 83 Pezinok 902 01 31.03.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Kotešovský 72 031 € (98.6%) Hrnčiarska 83 Pezinok 902 01
  Ing. Barbora Kotešovská 996 € (1.4%) Hrnčiarska 83 Pezinok
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Barbora Kotešovská Hrnčiarska 83 Pezinok
   Ing. Pavol Kotešovský Hrnčiarska 83 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kotešovský Hrnčiarska 83 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 31.03.1998
   15.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kotešovský Golianova 30 Nitra
   Ing. Barbora Pisariková Hrnčiarska 83 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kotešovský Golianova 30 Nitra
   27.01.1999Nové sidlo:
   Hrnčiarska 83 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kotešovský Golianova 30 Nitra
   Ing. Barbora Pisariková Hrnčiarska 83 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Kotešovský Golianova 30 Nitra
   26.01.1999Zrušené sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kotešovský Golianova 30 Nitra
   Ing. Peter Novák Železničiarska 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Kotešovský Golianova 30 Nitra
   Ing. Peter Novák Železničiarska 3 Bratislava
   01.07.1998Nové sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   30.06.1998Zrušené sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 811 02
   31.03.1998Nové obchodné meno:
   Ars B s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu - marketing
   organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí
   zhotovovanie a výroba audiovizuálnych a grafických záznamov
   poradenská činnosť v oblasti reklamy
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kotešovský Golianova 30 Nitra
   Ing. Peter Novák Železničiarska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Kotešovský Golianova 30 Nitra
   Ing. Peter Novák Železničiarska 3 Bratislava