Vytvoriť faktúru

OMNIS REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OMNIS REAL
IČO 35743689
DIČ 2021394199
Dátum vzniku 01 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OMNIS REAL
Pribinova 22
81109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -709 €
Aktíva 592 808 €
Vlastný kapitál 592 608 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903710090
Mobile phone(s) 0903710090
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 592,579
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 508,166
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 508,166
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 508,166
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 84,413
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 19,916
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 19,916
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,916
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 64,497
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 63,550
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 947
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 592,579
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 591,899
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 505,570
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 505,570
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 79,735
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 79,735
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -709
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 680
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171
D. Služby (účtová skupina 51) 171
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -171
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -171
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 58
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 58
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -58
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -229
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -709
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35743689 DIČ: 2021394199
 • Sídlo: OMNIS REAL, Pribinova 22, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Unger Hadriánova 885/12 Bratislava 851 10 01.04.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Igor Unger 996 € (15%) Hadriánova 885/12 Bratislava 851 10
  CHRAUS , a.s. v likvidácii 0 € (0%) Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.06.2012Nové sidlo:
   Pribinova 22 Bratislava 811 09
   14.06.2012Zrušené sidlo:
   Einsteinova 24 Bratislava 851 01
   09.10.2008Nové sidlo:
   Einsteinova 24 Bratislava 851 01
   08.10.2008Zrušené sidlo:
   Rybné nám. 1 Bratislava 813 38
   17.10.2007Nové sidlo:
   Rybné nám. 1 Bratislava 813 38
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Unger Hadriánova 885/12 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Unger Hadriánova 885/12 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 01.04.1998
   16.10.2007Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Igor Unger Murgaša 7 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Unger Murgaša 7 Malacky
   16.07.2005Noví spoločníci:
   CHRAUS , a.s. v likvidácii IČO: 35 749 024 Čajakova 26 Bratislava 831 01
   15.07.2005Zrušeny spoločníci:
   CHRAUS , o.c.p. a.s. IČO: 35 749 024 Čajakova 26 Bratislava 831 01
   19.04.1999Noví spoločníci:
   CHRAUS , o.c.p. a.s. IČO: 35 749 024 Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Igor Unger Murgaša 7 Malacky
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Igor Unger Murgaša 7 Malacky
   01.04.1998Nové obchodné meno:
   OMNIS REAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnueľností
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Igor Unger Murgaša 7 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Unger Murgaša 7 Malacky