Vytvoriť faktúru

ETP Servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ETP Servis
IČO 35743719
DIČ 2020220015
IČ DPH SK2020220015
Dátum vzniku 27 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ETP Servis
Záhradnícka 30
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 74 886 €
Zisk 22 368 €
Aktíva 45 686 €
Vlastný kapitál 33 630 €
Kontaktné informácie
Email etp-servis@etp-servis.sk
Webová stránka http://www.etp-servis.sk
Phone(s) +421232186301
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 26,323
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,937
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,925
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,925
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,462
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,462
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,462
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,550
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 109
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,441
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 386
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 386
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,323
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,843
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 686
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 686
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,850
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,191
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,041
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,368
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,480
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,430
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,430
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 50
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -65
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 341
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 196
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -28
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -394
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 74,886
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 74,830
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 56
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 45,782
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 34
D. Služby (účtová skupina 51) 40,687
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,025
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,865
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,160
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 36
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,104
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,109
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 428
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 428
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -427
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,677
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,309
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,309
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,368
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016