Vytvoriť faktúru

Ad Awards Association - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ad Awards Association
IČO 35743794
DIČ 2020230014
IČ DPH SK2020230014
Dátum vzniku 01 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ad Awards Association
Šustekova 51
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 116 174 €
Zisk 18 060 €
Aktíva 72 691 €
Vlastný kapitál 45 381 €
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,709
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 15,842
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 77,273
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 95,709
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 63,442
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,307
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -332
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 38,411
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,060
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,267
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 27,203
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,236
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,967
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,064
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 116,174
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 114,920
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,254
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 91,547
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 175
C. Služby (účtová skupina 51) 85,523
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 753
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,030
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 24,627
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 29,222
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 8
X. Výnosové úroky (662) 8
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 177
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 177
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -169
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 24,458
P. Daň z príjmov (591, 595) 6,398
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,060
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015