Vytvoriť faktúru

RANDOX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RANDOX
IČO 35743816
DIČ 2020211325
IČ DPH SK2020211325
Dátum vzniku 01 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RANDOX
Vilová 2
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 720 332 €
Zisk -136 688 €
Aktíva 362 889 €
Vlastný kapitál -153 793 €
Kontaktné informácie
Email office@randox.sk
Webová stránka http://www.randox.sk
Phone(s) +421263813324
Fax(es) 0263812482
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 524,605
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 73,479
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 73,479
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 73,479
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 442,922
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 139,998
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 139,998
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 247,813
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 244,028
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 244,028
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,785
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 55,111
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 572
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 54,539
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,204
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,204
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 524,605
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -290,481
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 67,883
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -25,529
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -25,529
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -203,450
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 544,831
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -748,281
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -136,688
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 805,086
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,939
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,939
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 798,318
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 728,698
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 728,698
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,415
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,269
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,436
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,829
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,829
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,000
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 10,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 718,017
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 720,332
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 709,934
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,083
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,834
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 481
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 812,276
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 597,511
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,456
D. Služby (účtová skupina 51) 68,446
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 118,036
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 87,701
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,428
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,907
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 329
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,465
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,465
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,033
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -91,944
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,604
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,764
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 1,751
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 43,628
O. Kurzové straty (563) 42,495
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,133
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -41,864
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -133,808
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -136,688
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35743816 DIČ: 2020211325 IČ DPH: SK2020211325
 • Sídlo: RANDOX, Vilová 2, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RANDOX Laboratories Ltd., 6 639 € (100%) Co Antrin United Kingdom
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.03.2007Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Stephen Peter Fitzgerald Diamond Road, Crumlin 32 Co. Antrim BT29 4 QY Severné Írsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 13.03.2007
   14.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Svetlana Baloghová Bradáčova 5 Bratislava
   21.06.2005Nové sidlo:
   Vilová 2 Bratislava 851 01
   20.06.2005Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 15 Bratislava 821 04
   21.10.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľného majetku - spotrebný a priemyslený tovar
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   10.11.1999Nové sidlo:
   Ivánska cesta 15 Bratislava 821 04
   09.11.1999Zrušené sidlo:
   Bradáčova 5 Bratislava 851 02
   01.04.1998Nové obchodné meno:
   RANDOX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bradáčova 5 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   RANDOX Laboratories Ltd., Diamond Road, Crumlim Co Antrin United Kingdom
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Svetlana Baloghová Bradáčova 5 Bratislava