Vytvoriť faktúru

DARK BLUE STUDIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DARK BLUE STUDIO
IČO 35743841
DIČ 2020229794
IČ DPH SK2020229794
Dátum vzniku 02 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DARK BLUE STUDIO
Legionárska 17
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 187 €
Zisk -2 777 €
Aktíva 77 046 €
Vlastný kapitál 27 664 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244250224
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 56,478
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 791
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 55,667
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 56,478
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,887
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 20,693
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,777
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,591
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 96
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 30,974
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,467
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,632
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,132
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,743
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 521
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 25,187
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 25,007
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 26,623
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,678
C. Služby (účtová skupina 51) 13,260
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,725
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,308
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,640
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,436
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,069
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 384
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 384
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -381
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,817
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,777
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35743841 DIČ: 2020229794 IČ DPH: SK2020229794
 • Sídlo: DARK BLUE STUDIO, Legionárska 17, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing.arch. Peter Štrpka Legionárska 17 Bratislava 02.04.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing.arch. Peter Štrpka 6 639 € (100%) Legionárska 17 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.11.2012Nové sidlo:
   Legionárska 17 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.11.2012Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Zuzana Čižmárová Vajnorská 10595/98B Bratislava - Nové Mesto 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Zuzana Čižmárová Vajnorská 10595/98B Bratislava - Nové Mesto 831 04
   11.09.2003Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Zuzana Čižmárová Vajnorská 10595/98B Bratislava - Nové Mesto 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Zuzana Čižmárová Vajnorská 10595/98B Bratislava - Nové Mesto 831 04
   10.09.2003Zrušené sidlo:
   Račianska 68 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Zuzana Čižmárová Halalovka 2389//8 Trenčín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Zuzana Čižmárová Halalovka 2389//8 Trenčín
   13.01.1999Nové sidlo:
   Račianska 68 Bratislava 831 02
   12.01.1999Zrušené sidlo:
   Legionárska 17 Bratislava 831 04
   02.04.1998Nové obchodné meno:
   DARK BLUE STUDIO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Legionárska 17 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   výroba interiérovej dekorácie a dizajn nábytku s výnimkou tvorby diel v zmysle autorského zákona
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   organizovanie kultúrnych a spoliočenských podujatí
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Peter Štrpka Legionárska 17 Bratislava 831 04
   Ing.arch. Zuzana Čižmárová Halalovka 2389//8 Trenčín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Peter Štrpka Legionárska 17 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Čižmárová Halalovka 2389//8 Trenčín