Vytvoriť faktúru

TOP TENIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOP TENIS
IČO 35743930
DIČ 2021400744
Dátum vzniku 06 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOP TENIS
Laténska 704/35
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 741 €
Zisk -2 002 €
Kontaktné informácie
Email toptenis@nextra.sk
Phone(s) 0905380001
Mobile phone(s) 0905380001
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 100
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 100
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 100
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,544
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 229
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,315
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24,644
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,868
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 525
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 9,706
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,002
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,776
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,876
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,622
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 340
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 434
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -3,100
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 34,741
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 34,261
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 111
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 369
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 25,458
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,162
C. Služby (účtová skupina 51) 17,013
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 334
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,435
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 514
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,283
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,197
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 10,805
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,805
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -10,805
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,522
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,002
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016