Vytvoriť faktúru

CEMOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CEMOS
IČO 35744022
DIČ 2020252069
IČ DPH SK2020252069
Dátum vzniku 06 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CEMOS
Mlynské nivy 70
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 018 174 €
Zisk 35 962 €
Aktíva 783 039 €
Vlastný kapitál 385 173 €
Kontaktné informácie
Email ba@cemos.sk
Webová stránka http://www.cemos.sk/
Phone(s) +421253633134
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 630,581
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,353
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,353
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5,353
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 618,257
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 242,894
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 242,894
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 15,811
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 15,811
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,811
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 214,484
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 214,484
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 214,484
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 145,068
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 145,012
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,971
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,971
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 630,581
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 391,135
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,299
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,299
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 830
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 830
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 346,044
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 346,044
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,962
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 239,446
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 22,274
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 22,274
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 198,537
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 40,793
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,793
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 80,465
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 43,215
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,064
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,635
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,635
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,264,663
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,018,174
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,264,663
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -246,489
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 974,901
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,840
D. Služby (účtová skupina 51) 252,017
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 698,453
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 504,099
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 180,769
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,585
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 887
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,779
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,779
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,925
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 43,273
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 755,317
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,436
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,245
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,245
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 191
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,430
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,843
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 35,962
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35744022 DIČ: 2020252069 IČ DPH: SK2020252069
 • Sídlo: CEMOS, Mlynské nivy 70, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. František Brliť Bôrik 9 Bratislava 14.06.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. František Brliť 8 299 € (100%) Bôrik 9 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.03.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Roman Ul. Záhrady 554/21 Zavar 919 26
   Ing. Karol Šimun Riznerova ulica 1 Nové Mesto nad Váhom 951 01
   29.12.2009Nové obchodné meno:
   CEMOS, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Mlynské nivy 70 Bratislava 821 05
   28.12.2009Zrušené obchodné meno:
   CEMOS, projektová kancelária, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 68 Bratislava 821 05
   28.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava 851 04
   Ing. Ivan Vöröš Medveďovej 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava Vznik funkcie: 06.04.1998
   19.06.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Brliť Bôrik 9 Bratislava Vznik funkcie: 14.06.2000
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava Vznik funkcie: 06.04.1998
   18.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Brliť Bôrik 9 Bratislava
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava
   20.09.2000Nové sidlo:
   Mlynské nivy 68 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. František Brliť Bôrik 9 Bratislava 811 02
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava 851 04
   Ing. Ivan Vöröš Medveďovej 3 Bratislava 851 04
   Ing. Miroslav Roman Ul. Záhrady 554/21 Zavar 919 26
   Ing. Karol Šimun Riznerova ulica 1 Nové Mesto nad Váhom 951 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Brliť Bôrik 9 Bratislava
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava
   19.09.2000Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 56 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava 851 04
   Ing. Miroslav Roman Korytnická 6 Bratislava 821 07
   Ing. Karol Šimun Jasná 6 Nové Mesto nad Váhom 951 01
   Ing. Ivan Vöröš Medveďovej 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava 851 04
   19.06.1998Nové sidlo:
   Mlynské nivy 56 Bratislava 821 09
   18.06.1998Zrušené sidlo:
   Prievozská 30 Bratislava 821 05
   06.04.1998Nové obchodné meno:
   CEMOS, projektová kancelária, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 30 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - dopravné stavby pozemné komunikácie a letiská, koľajová doprava, lesné komunikácie, dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo
   projektovanie stavieb - inžinierske konštrukcie a mosty - mosty
   poradenstvo a konzultačná činnosť v oblati stavebníctva
   reprografická činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava 851 04
   Ing. Miroslav Roman Korytnická 6 Bratislava 821 07
   Ing. Karol Šimun Jasná 6 Nové Mesto nad Váhom 951 01
   Ing. Ivan Vöröš Medveďovej 3 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava 851 04