Vytvoriť faktúru

IWA-SR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IWA-SR
IČO 35744031
DIČ 2020242939
IČ DPH SK2020242939
Dátum vzniku 06 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IWA-SR
Tomášikova 50/C
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 559 897 €
Zisk -30 613 €
Aktíva 277 751 €
Vlastný kapitál 44 901 €
Kontaktné informácie
Email obchod@riho.sk
Phone(s) 0337732761, 0337732762, 0337732763
Fax(es) 0337732762
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 244,085
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 59,380
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 59,380
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 59,380
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 184,335
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 46,303
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 50
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 46,253
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 79,931
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 79,638
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,638
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 293
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 58,101
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,131
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 44,970
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 370
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 370
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 244,085
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,288
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 37,597
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 37,597
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,613
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 229,797
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 235
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 235
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 105,326
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 87,521
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,521
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,599
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 988
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,695
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,523
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,151
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,151
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117,085
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 552,266
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 559,897
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 510,752
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 41,512
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,633
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 584,416
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 337,889
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,457
D. Služby (účtová skupina 51) 148,370
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 34,621
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,828
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,738
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,055
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,014
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,136
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,136
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 16,167
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,762
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -24,519
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,548
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,655
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 1,652
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,869
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,145
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,145
O. Kurzové straty (563) 3,337
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 387
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,214
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,733
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,613
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35744031 DIČ: 2020242939 IČ DPH: SK2020242939
 • Sídlo: IWA-SR, Tomášikova 50/C, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dagmar Dobrucká A. Hlinku 51/67 Piešťany 921 01 06.04.1998
  Ing. Zbyněk Zloch U Hrázek 2249/4 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 24 Bratislava 821 05 18.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zbyněk Zloch 3 320 € (50%) U Hrázek 2249/4 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 24 Bratislava 821 05
  Jan Slanina 3 320 € (50%) Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.10.2007Nové sidlo:
   Tomášikova 50/C Bratislava 831 03
   25.10.2007Zrušené sidlo:
   Mlynské Luhy 13 Bratislava 821 05
   22.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kocian Okružní 92/3 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   18.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Zbyněk Zloch U Hrázek 2249/4 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika
   Jan Slanina Pelikánova 34/11 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   Ing. Vladimír Kocian Okružní 92/3 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   17.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kocian Okružní 92/3 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   Jan Slanina Pelikánova 34/11 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   František Špinar Pelikánova 34/10 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   Ing. Zbyněk Zloch U Hrázek 2249/4 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika
   15.07.2003Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 13 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Dobrucká A. Hlinku 51/67 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 06.04.1998
   Ing. Zbyněk Zloch U Hrázek 2249/4 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 24 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 18.09.1998
   14.07.2003Zrušené sidlo:
   Mlynské Luhy 15 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Dobrucká A. Hlinku 51/67 Piešťany 921 01
   Ing. Zbyněk Zloch Purkyňova 11/16 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 24 Bratislava 821 05
   22.01.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zbyněk Zloch Purkyňova 11/16 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 24 Bratislava 821 05
   06.04.1998Nové obchodné meno:
   IWA-SR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 15 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   sprosredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kocian Okružní 92/3 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   Jan Slanina Pelikánova 34/11 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   František Špinar Pelikánova 34/10 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   Ing. Zbyněk Zloch U Hrázek 2249/4 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dagmar Dobrucká A. Hlinku 51/67 Piešťany 921 01