Vytvoriť faktúru

MOTOCENTRUM Senec - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MOTOCENTRUM Senec
IČO 35744162
DIČ 2020201073
IČ DPH SK2020201073
Dátum vzniku 08 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOTOCENTRUM Senec
Lichnerova 74
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 458 €
Zisk -50 701 €
Aktíva 44 315 €
Vlastný kapitál 9 187 €
Kontaktné informácie
Email motocentrum@motocentrum.sk
Webová stránka http://www.motocentrum.sk
Phone(s) +421245924118
Fax(es) 0245924118
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,685
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 803
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 417
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,465
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,685
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -38,931
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 189,541
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -185,074
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -50,701
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 41,616
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 609
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 41,613
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 421
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 699
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,130
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,363
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -806
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,458
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,448
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 56,982
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,017
C. Služby (účtová skupina 51) 2,557
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,976
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 984
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 36,438
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,010
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -49,524
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -116
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 217
M. Nákladové úroky (562) 77
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 140
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -217
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -49,741
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -50,701
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35744162 DIČ: 2020201073 IČ DPH: SK2020201073
 • Sídlo: MOTOCENTRUM Senec, Lichnerova 74, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 08 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavol Koleno Rybárska 772/49 Senec 903 01 20.01.2009
  JUDr. Vlasta Kolenová Rybárska 772/49 Senec 903 01 01.05.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavol Koleno 6 639 € (100%) Rybárska 772/49 Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.06.2015Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vlasta Kolenová Rybárska 772/49 Senec 903 01 Vznik funkcie: 01.05.2015
   10.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Schmogrovits J. G. Tajovského 1625/4 Senec 903 01
   11.07.2009Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Pavol Koleno Rybárska 772/49 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Koleno Rybárska 772/49 Senec 903 01 Vznik funkcie: 20.01.2009
   10.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Bc. Dana Kolenová Rybárska 772/49 Senec 903 01
   Róbert Schmogrovits J. G. Tajovského 1625/4 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Bc. Dana Kolenová Rybárska 772/49 Senec 903 01 Vznik funkcie: 25.01.2008
   25.01.2008Noví spoločníci:
   Mgr. Bc. Dana Kolenová Rybárska 772/49 Senec 903 01
   Róbert Schmogrovits J. G. Tajovského 1625/4 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Bc. Dana Kolenová Rybárska 772/49 Senec 903 01 Vznik funkcie: 25.01.2008
   Róbert Schmogrovits J. G. Tajovského 1625/4 Senec 903 01
   24.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Róbert Schmogrovits Gagarinova 14 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Robert Schmogrovits Gagarinova 14 Senec 903 01
   30.08.2001Noví spoločníci:
   Róbert Schmogrovits Gagarinova 14 Senec 903 01
   29.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Robert Schmogrovits Gagarinova 14 Senec 903 01
   Ing. Robert Šmogrovič Hollého 9 Senec 903 01
   08.04.1998Nové obchodné meno:
   MOTOCENTRUM Senec s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lichnerova 74 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja
   predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako osem miest
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
   Noví spoločníci:
   Robert Schmogrovits Gagarinova 14 Senec 903 01
   Ing. Robert Šmogrovič Hollého 9 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Robert Schmogrovits Gagarinova 14 Senec 903 01