Vytvoriť faktúru

BEST TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEST TRADE
IČO 35744227
DIČ 2020229937
IČ DPH SK2020229937
Dátum vzniku 09 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEST TRADE
Na križovatkách 37/B
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 664 €
Zisk 77 528 €
Aktíva 276 558 €
Vlastný kapitál 135 700 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 124,410
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 124,410
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 115,536
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 115,536
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,874
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 41
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,833
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 124,410
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 113,229
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatné fondy (427, 42X) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 28,066
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 166,617
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -138,551
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,528
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,181
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,834
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 9,834
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 9,834
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 987
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 987
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 360
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 360
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,664
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,664
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,679
D. Služby (účtová skupina 51) 3,670
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 28,168
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,841
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -27,015
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,670
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 120,001
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 1
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 120,000
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 120,000
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,498
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 14,409
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 89
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 105,503
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 78,488
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 77,528
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35744227 DIČ: 2020229937 IČ DPH: SK2020229937
 • Sídlo: BEST TRADE, Na križovatkách 37/B, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mag. Thomas Seikmann Kirchengasse 23 Gablitz 3003 Rakúska republika 19.09.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dayland Immobilien GmbH 13 278 € (100%) Wien 1010 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2014Nové sidlo:
   Na križovatkách 37/B Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   30.12.2014Zrušené sidlo:
   Bebravská 5 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   19.09.2009Noví spoločníci:
   Dayland Immobilien GmbH Goldschmiedgasse 6/6-8 Wien 1010 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Thomas Seikmann Kirchengasse 23 Gablitz 3003 Rakúska republika
   18.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Thomas Seikmann Bebravská 5 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Thomas Seikmann Bebravská 5 Bratislava 821 07
   04.06.2008Nové sidlo:
   Bebravská 5 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Thomas Seikmann Bebravská 5 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Thomas Seikmann Bebravská 5 Bratislava 821 07
   03.06.2008Zrušené sidlo:
   Rožňavská 34 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Thomas Seikmann Nejedlého 3064/51 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Thomas Seikmann Nejedlého 3064/51 Bratislava 841 02
   01.12.1998Nové sidlo:
   Rožňavská 34 Bratislava 821 04
   30.11.1998Zrušené sidlo:
   Račianska 3 Bratislava 831 02
   09.04.1998Nové obchodné meno:
   BEST TRADE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 3 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Thomas Seikmann Nejedlého 3064/51 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Thomas Seikmann Nejedlého 3064/51 Bratislava 841 02