Vytvoriť faktúru

VUIS NOVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VUIS NOVA
IČO 35744251
DIČ 2021392043
Dátum vzniku 09 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VUIS NOVA
Lamačská 8
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 601 €
Zisk -37 380 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,159,349
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,159,349
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 70,480
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,322
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 188
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,134
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,171,671
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,057,451
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 404,966
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 404,966
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 892,641
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -202,776
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -37,380
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,114,220
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,114,220
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,068
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 62,267
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,045,885
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 6,601
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,138
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 463
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 43,853
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,829
C. Služby (účtová skupina 51) 5,007
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 22,017
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -37,252
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -15,698
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 129
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 129
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -128
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -37,380
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -37,380
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3923353.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35744251 DIČ: 2021392043
 • Sídlo: VUIS NOVA, Lamačská 8, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Mádel 239 Župkov 966 71 15.03.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Mádel 404 966 € (100%) 239 Župkov 966 71
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Ján Mádel 239 Župkov 966 71 Vznik funkcie: 15.03.2010
   15.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Danka Rajková Hviezdoslavova 39 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 13.02.2009
   23.04.2009Noví spoločníci:
   Ján Mádel 239 Župkov 966 71
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Danka Rajková Hviezdoslavova 39 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 13.02.2009
   22.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Richard Rajkov Hviezdoslavova 39 Malacky 901 01
   PhDr. Danka Rajková Hviezdoslavova 39 Malacky 901 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Rajkov Hviezdoslavova 39 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 30.04.2000
   07.04.2009Noví spoločníci:
   Richard Rajkov Hviezdoslavova 39 Malacky 901 01
   PhDr. Danka Rajková Hviezdoslavova 39 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Rajkov Hviezdoslavova 39 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 30.04.2000
   06.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vladimír Strýček Rumančeková 856/8 Bratislava - Ružinov 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Strýček Rumančeková 856/8 Bratislava - Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 20.04.2004
   27.05.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Vladimír Strýček Rumančeková 856/8 Bratislava - Ružinov 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Strýček Rumančeková 856/8 Bratislava - Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 20.04.2004
   26.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Richard Rajkov Bajzova 10 Bratislava 821 08
   PhDr. Danka Rajková Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Rajkov Bajzova 10 Bratislava 821 08
   10.10.2003Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 811 04
   09.10.2003Zrušené sidlo:
   Michalská 73 Kežmarok 060 01
   25.03.2002Nové sidlo:
   Michalská 73 Kežmarok 060 01
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   výroba PVC okien
   výroba hliníkových okien
   výroba predokenných roliet a žalúzií
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien
   24.03.2002Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 14
   10.12.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Richard Rajkov Bajzova 10 Bratislava 821 08
   09.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Tomáš Chabada Ľ. Zúbka 1181/6 Malacky 901 01
   Ing. Milan Krakovský A. Gwerkovej 9 Bratislava 851 04
   31.08.2001Noví spoločníci:
   Richard Rajkov Bajzova 10 Bratislava 821 08
   PhDr. Danka Rajková Bajzova 10 Bratislava 821 08
   30.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Jan Nebeský Sputnikova 4 Bratislava
   09.04.1998Nové obchodné meno:
   VUIS NOVA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 14
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskumná, vývojová a poradenská činnosť v stavebníctve
   prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
   Noví spoločníci:
   Jan Nebeský Sputnikova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Tomáš Chabada Ľ. Zúbka 1181/6 Malacky 901 01
   Ing. Milan Krakovský A. Gwerkovej 9 Bratislava 851 04