Vytvoriť faktúru

T a T - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno T a T
IČO 35744316
DIČ 2020211446
IČ DPH SK2020211446
Dátum vzniku 20 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T a T
Kvačalova 11
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 512 €
Zisk -4 380 €
Aktíva 31 976 €
Vlastný kapitál 29 518 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255423852, 0090721455, 0903721455
Mobile phone(s) 0903721455
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 26,106
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,766
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,848
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,561
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,561
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 287
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,918
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 848
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,070
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 340
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 340
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,106
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,138
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,338
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,338
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 21,209
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 21,209
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,380
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 968
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 968
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 548
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 548
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 420
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,512
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,512
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,512
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,818
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,116
D. Služby (účtová skupina 51) 2,083
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 608
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,011
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,306
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,687
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 75
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -74
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,380
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,380
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015