Vytvoriť faktúru

SBD KORZO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno SBD KORZO
Stav Zrušená
IČO 35744341
DIČ 2021401822
IČ DPH SK7020001087
Dátum vzniku 14 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SBD KORZO
Poštová 3
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 486 159 €
Zisk -9 130 €
Aktíva 1 588 400 €
Vlastný kapitál 735 537 €
Kontaktné informácie
Email kubinova@crescogroup.sk
Phone(s) 0220864321
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,968,005
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 180,909
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 180,909
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 15,529
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 807
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,456
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 160,970
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 1,147
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,787,005
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,766,204
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,727,699
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,727,699
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 38,505
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,801
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 151
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,650
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 91
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 91
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,968,005
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,054,686
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,133
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,887
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,887
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,045,796
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,097,651
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -51,855
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,130
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 913,319
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 264
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 264
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 891,811
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 638,790
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 638,790
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 119,378
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 344
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 197
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,031
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 118,071
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 21,244
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,244
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,730
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,486,159
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,730
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,477,262
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,495,397
D. Služby (účtová skupina 51) 11,284
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,254
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,607
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,622
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 858
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 166
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 166
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,476,835
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,238
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -6,554
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,848,243
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 3,846,278
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 1,964
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,845,255
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 3,841,406
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,459
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,459
O. Kurzové straty (563) 2,183
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 207
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,988
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,250
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,130
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
 • IČO:35744341 DIČ: 2021401822 IČ DPH: SK7020001087
 • Sídlo: SBD KORZO, Poštová 3, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Apríla 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.01.2017Zrušené obchodné meno:
   SBD KORZO, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   24.10.2015Nové obchodné meno:
   SBD KORZO, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným