Vytvoriť faktúru

D&S Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D&S Slovakia
IČO 35744375
DIČ 2021410094
IČ DPH SK2021410094
Dátum vzniku 08 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D&S Slovakia
90083
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 519 €
Zisk -6 960 €
Aktíva 21 045 €
Vlastný kapitál -54 630 €
Kontaktné informácie
Email ds@dance-sport.sk
Phone(s) 0244637407, 0905767674
Mobile phone(s) +421905767674, 0905767674
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,506
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,506
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,506
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,325
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 35
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 115
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 853
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 21,831
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -61,590
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -61,269
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,960
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,421
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 43,336
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,336
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 40,085
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 5,519
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,633
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 886
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,728
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 5,386
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,256
C. Služby (účtová skupina 51) 1,897
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 189
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,209
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,020
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 791
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 791
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -791
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,000
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015