Vytvoriť faktúru

G + GASTRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno G + GASTRO
IČO 35744383
DIČ 2020270923
IČ DPH SK2020270923
Dátum vzniku 15 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G + GASTRO
Račianska 72
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 48 015 €
Zisk -9 486 €
Aktíva 130 218 €
Vlastný kapitál -13 197 €
Kontaktné informácie
Email privracka@mvieconomy.sk
Phone(s) 0903800756
Mobile phone(s) 0903800756
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 70,513
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 70,513
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,607
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 64,082
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 60,641
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -100
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,500
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 134,595
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -22,683
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 100,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 497
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -118,694
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,486
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 157,278
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,755
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 151,523
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,045
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,266
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,690
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 143,522
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 48,015
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 48,015
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 56,102
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,234
C. Služby (účtová skupina 51) 21,810
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,705
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 612
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,217
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,524
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,087
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,971
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 439
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 439
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -439
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,526
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,486
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35744383 DIČ: 2020270923 IČ DPH: SK2020270923
 • Sídlo: G + GASTRO, Račianska 72, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01 24.11.1999
  Jana Černická Poľovnícka 1456/24A Ivanka pri Dunaji 900 28 11.11.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Stanislav Černický 5 000 € (100%) Bazovského 11 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Jana Černická Poľovnícka 1456/24A Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 11.11.2014
   22.10.2011Nové sidlo:
   Račianska 72 Bratislava 831 02
   21.10.2011Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   20.10.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
   17.08.2004Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   16.08.2004Zrušené sidlo:
   Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava - Dúbravka
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava - Ružinov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava - Dúbravka
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava - Ružinov
   26.06.2004Nové sidlo:
   Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava - Dúbravka
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava - Ružinov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.06.2004Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava - Dúbravka
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Peter Dermíšek Budovateľská 1090/7 Bratislava - Ružinov
   Martina Dermíšková Budovateľská 1090/7 Bratislava - Ružinov
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava - Ružinov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Dermíšek Budovateľská 1090/7 Bratislava - Ružinov
   08.04.2002Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava - Dúbravka
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Peter Dermíšek Budovateľská 1090/7 Bratislava - Ružinov
   Martina Dermíšková Budovateľská 1090/7 Bratislava - Ružinov
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava - Ružinov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava - Dúbravka
   Peter Dermíšek Budovateľská 1090/7 Bratislava - Ružinov
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava - Ružinov
   07.04.2002Zrušené sidlo:
   Špitálska 27 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   24.11.1999Nové sidlo:
   Špitálska 27 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   23.11.1999Zrušené sidlo:
   Michalská 6 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Geržo Jána Smreka 20 Bratislava 841 08
   Patrik Geržo Jána Smreka 20 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Geržo Jána Smreka 20 Bratislava 841 08
   15.04.1998Nové obchodné meno:
   G + GASTRO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 6 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prieskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Gabriel Geržo Jána Smreka 20 Bratislava 841 08
   Patrik Geržo Jána Smreka 20 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Geržo Jána Smreka 20 Bratislava 841 08