Vytvoriť faktúru

ORS-DM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ORS-DM
IČO 35744405
DIČ 2021403593
Dátum vzniku 02 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORS-DM
Energetikov 11/13
96900
Banská Štiavnica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 942 014 €
Zisk -59 269 €
Aktíva 4 100 874 €
Vlastný kapitál -82 981 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,148,413
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,042,568
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,873
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 67,972
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,148,413
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -142,250
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -90,284
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -59,269
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,290,663
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 52,940
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 98,851
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 44,319
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,880
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 51,652
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,138,872
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,942,014
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,942,014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,928,771
C. Služby (účtová skupina 51) 1,358
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,927,413
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,243
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,358
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 437
X. Výnosové úroky (662) 437
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 70,069
M. Nákladové úroky (562) 69,997
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -69,632
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -56,389
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -59,269
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35744405 DIČ: 2021403593
 • Sídlo: ORS-DM, Energetikov 11/13, 96900, Banská Štiavnica
 • Dátum vzniku: 02 Apríla 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.09.1998Nové sidlo:
   Energetikov 11/13 Banská Štiavnica 969 00
   Noví spoločníci:
   Ivan Drgoňa Energetikov 11/13 Banská Štiavnica 969 00
   Vladimír Malý Podmájska 38 Vráble 952 01
   22.09.1998Zrušené sidlo:
   Komenského 13 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Drgoňa Komenského 13 Modra 900 21
   Vladimír Malý Podmájska 38 Vráble 952 01
   02.04.1998Nové obchodné meno:
   ORS-DM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Komenského 13 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ivan Drgoňa Komenského 13 Modra 900 21
   Vladimír Malý Podmájska 38 Vráble 952 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Drgoňa Komenského 13 Modra 900 21
   Vladimír Malý Podmájska 38 Vráble 952 01