Vytvoriť faktúru

PEKOMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PEKOMA
IČO 35744430
DIČ 2021392956
IČ DPH SK2021392956
Dátum vzniku 25 Marca 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PEKOMA
Jasovská 31
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 135 326 €
Zisk -661 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421907184996, +421915977217
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,646
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,421
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,788
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,788
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 288
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 65
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 223
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,345
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 274
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,071
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 225
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 225
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,646
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,282
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 75,500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -78,196
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,847
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -81,043
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -661
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,364
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 248
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 248
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 478
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 478
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,824
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 684
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 684
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 854
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 661
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 625
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,814
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 135,326
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 135,326
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 135,326
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 135,858
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 107,109
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,374
D. Služby (účtová skupina 51) 9,629
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,352
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,578
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,722
4. Sociálne náklady (527, 528) 52
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 241
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -532
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,214
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 129
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 85
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 85
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 44
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -129
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -661
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -661
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015