Vytvoriť faktúru

PADEL & SQUASH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PADEL & SQUASH
IČO 35744588
Dátum vzniku 17 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PADEL & SQUASH
Nové záhrady V 5864/5
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 749 €
Zisk -679 €
Aktíva 22 840 €
Vlastný kapitál 12 612 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903409020
Fax(es) 0248291520
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,280
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,280
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,950
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,950
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,330
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,195
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 135
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,280
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,933
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,972
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 720
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 5,252
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -679
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 153
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 153
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 153
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 194
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 194
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,749
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,749
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,428
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 412
D. Služby (účtová skupina 51) 1,793
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -679
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -456
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -679
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -679
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016