Vytvoriť faktúru

VITTORIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VITTORIA
IČO 35744669
DIČ 2021403428
IČ DPH SK2021403428
Dátum vzniku 20 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VITTORIA
Vazovova 12
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 527 €
Zisk -2 639 €
Aktíva 8 112 €
Vlastný kapitál 6 115 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0944936319
Mobile phone(s) 0944936319
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,012
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,341
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,659
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,012
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,476
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 262
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -786
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,639
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,536
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 41
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,495
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 768
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,709
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,018
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 43,527
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 43,507
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 45,123
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 213
C. Služby (účtová skupina 51) 24,247
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,484
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 81
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 412
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 686
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,596
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,047
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
X. Výnosové úroky (662) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 87
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 87
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,678
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,639
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35744669 DIČ: 2021403428 IČ DPH: SK2021403428
 • Sídlo: VITTORIA, Vazovova 12, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Bošeľa Murgašova 857/35 Heľpa 976 68 20.04.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Darina Balková 3 320 € (50%) Hamuliakovo 900 43
  Ing. Vilma Burgerová 3 320 € (50%) Nitra 949 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.02.2010Nové sidlo:
   Vazovova 12 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Darina Balková Pri hrádzi 314/6 Hamuliakovo 900 43
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bošeľa Murgašova 857/35 Heľpa 976 68 Vznik funkcie: 20.04.1998
   17.02.2010Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Darina Balková 314 Hamuliakovo 900 43
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bošeľa 857 Heľpa 976 68 Vznik funkcie: 20.04.1998
   04.01.2006Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   03.01.2006Zrušené sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 811 05
   09.06.2003Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   administratívne práce
   podnikateľské poradenstvo
   poradenstvo v oblasti manažmentu
   marketing a prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   faktoring a forfaiting
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bošeľa 857 Heľpa 976 68 Vznik funkcie: 20.04.1998
   08.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bošeľa 857 Heľpa 976 68
   17.09.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   Ing. Darina Balková 314 Hamuliakovo 900 43
   16.09.2001Zrušeny spoločníci:
   ORSIA a.s., o.c.p. IČO: 31 386 261 Radlinského 13 Bratislava 811 05
   Ing. Darina Balková 314 Hamuliakovo 900 43
   14.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Darina Balková 314 Hamuliakovo 900 43
   13.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Darina Balková Kuklovská 1 Bratislava 841 04
   24.02.1999Noví spoločníci:
   ORSIA a.s., o.c.p. IČO: 31 386 261 Radlinského 13 Bratislava 811 05
   Ing. Darina Balková Kuklovská 1 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bošeľa 857 Heľpa 976 68
   23.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Bošela 857 Heľpa
   Jozefína Doležalová Hany Meličkovej 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bošela 857 Heľpa
   20.04.1998Nové obchodné meno:
   VITTORIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovau za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   leasingová činnosť
   organizovanie vzdelávacích kurzov a školení
   automatizovné spracovanie dát
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Bošela 857 Heľpa
   Jozefína Doležalová Hany Meličkovej 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Bošela 857 Heľpa