Vytvoriť faktúru

JUKAP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno JUKAP
IČO 35744677
DIČ 2021377204
Dátum vzniku 07 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JUKAP
ul. SNP 33
90021
Svätý Jur
Finančné informácie
Zisk -4 131 €
Aktíva 861 335 €
Vlastný kapitál 532 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 813,699
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 394,687
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 64,020
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 64,020
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 330,667
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 330,667
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 419,012
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 358,713
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 358,713
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 60,299
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 187
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 60,112
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 813,699
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,351
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 590
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 590
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,253
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,432
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,179
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,131
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 809,348
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 808,688
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 808,688
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 660
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 180
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,780
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,172
D. Služby (účtová skupina 51) 2,608
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,780
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,780
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 248
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 248
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 248
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 176
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,604
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 527
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 527
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,131
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016