Vytvoriť faktúru

C&H agency - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno C&H agency
Stav Zrušená
IČO 35744693
DIČ 2021405727
IČ DPH SK2021405727
Dátum vzniku 20 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C&H agency
Koprivnická 9D
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 629 916 €
Zisk -255 565 €
Aktíva 827 630 €
Vlastný kapitál 190 947 €
Kontaktné informácie
Email caspar@cha.sk
Phone(s) 0264463429, 0220718924
Mobile phone(s) +421903281787, 0903281781
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 273,342
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 22,000
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 22,000
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 22,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 251,312
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 237,130
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 237,130
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,984
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,984
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,984
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,198
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,815
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 383
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 30
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 30
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 273,342
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 209,199
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 523,399
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -65,274
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -65,274
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -255,565
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,143
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 19,642
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,029
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,029
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,950
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,663
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 44,501
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 629,916
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 604,618
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,298
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 878,024
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 290
D. Služby (účtová skupina 51) 616,546
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 151
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 151
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 224,769
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 224,769
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,265
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -248,108
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -12,218
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,577
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,394
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,394
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 183
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,577
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -252,685
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -255,565
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
 • IČO:35744693 DIČ: 2021405727 IČ DPH: SK2021405727
 • Sídlo: C&H agency, Koprivnická 9D, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Apríla 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.02.2016Zrušené obchodné meno:
   C&H agency, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Koprivnická 9D Bratislava 841 02
   15.06.2011Nové sidlo:
   Koprivnická 9D Bratislava 841 02
   11.09.2007Nové obchodné meno:
   C&H agency, s.r.o.
   20.04.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným