Vytvoriť faktúru

SPOT Production - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPOT Production
IČO 35744707
DIČ 2020270824
IČ DPH SK2020270824
Dátum vzniku 20 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPOT Production
Révová 7
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 264 €
Zisk 6 262 €
Aktíva 11 650 €
Vlastný kapitál 3 639 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232151264
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,254
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,070
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 167
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,017
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 14,254
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,902
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,664
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,262
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,352
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 488
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,864
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 269
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,567
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 12,264
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 12,264
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4,395
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 589
C. Služby (účtová skupina 51) 317
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,245
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,869
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,358
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 647
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 647
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -647
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,222
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,262
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35744707 DIČ: 2020270824 IČ DPH: SK2020270824
 • Sídlo: SPOT Production, Révová 7, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Holička Pekná 24 Ivanka pri Dunaji 900 28 20.04.1998
  Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 25.09.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Holička 6 640 € (100%) Pekná 24 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.03.2009Zrušeny spoločníci:
   SORIA, a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   07.05.2008Noví spoločníci:
   SORIA, a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   06.05.2008Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   24.01.2008Nové sidlo:
   Révová 7 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   23.01.2008Zrušené sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   09.06.2006Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   08.06.2006Zrušené sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   12.10.2005Noví spoločníci:
   Ján Holička Pekná 24 Ivánka pri Dunaji 900 28
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   11.10.2005Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ján Holička Bzovícka 14 Bratislava 851 07
   30.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 25.09.2003
   29.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 23.03.1999
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 23.03.1999
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.03.1999
   13.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Holička Pekná 24 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 20.04.1998
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 23.03.1999
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 23.03.1999
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.03.1999
   12.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Holička Bzovícka 14 Bratislava 851 07
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08
   06.11.2000Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ján Holička Bzovícka 14 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.11.2000Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ján Holička Bzovícka 14 Bratislava 851 07
   Matej Ribanský Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Matej Ribanský Bagarova 24 Bratislava 841 01
   03.05.1999Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08
   02.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   20.04.1998Nové obchodné meno:
   SPOT Production, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a výskum verejnej mienky
   výroba, rozmnožovanie, predaj a nájom zvukových, zvukovoobrazových a obrazových záznamov a nahraných nosičov týchto záznamov
   nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností vrátane doplnkových služieb
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení
   vydavateľská činnosť
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   factoring a forfaiting
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych a športových podujatí
   organizovanie výstav a veľtrhov
   poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ján Holička Bzovícka 14 Bratislava 851 07
   Matej Ribanský Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Holička Bzovícka 14 Bratislava 851 07
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Matej Ribanský Bagarova 24 Bratislava 841 01