Vytvoriť faktúru

LUMIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LUMIO
IČO 35744766
DIČ 2021405111
IČ DPH SK2021405111
Dátum vzniku 14 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LUMIO
Palárikova 31
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 001 €
Zisk 3 423 €
Aktíva 2 383 €
Vlastný kapitál -7 158 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905407888
Mobile phone(s) 0905407888
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,024
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,024
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,668
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,664
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,692
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,795
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) -382
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -13,475
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,423
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,487
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,487
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,241
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,237
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 5,001
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 5,001
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 530
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 434
C. Služby (účtová skupina 51) 96
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,471
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,471
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
XI. Kurzové zisky (663) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 86
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 86
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,389
P. Daň z príjmov (591, 595) 966
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,423
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015