Vytvoriť faktúru

CLIMA TECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CLIMA TECH
IČO 35744804
DIČ 2020201095
IČ DPH SK2020201095
Dátum vzniku 21 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CLIMA TECH
Agátova 20
90045
Malinovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 268 713 €
Zisk 2 411 €
Aktíva 38 300 €
Vlastný kapitál 31 830 €
Kontaktné informácie
Email climatech@mail.t-com.sk
Phone(s) +421245955072
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 17,374
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 17,374
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,374
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 34,514
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,246
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 430
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,266
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 51,888
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,242
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 32,985
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,334
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -9,127
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,411
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,646
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,291
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,355
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,240
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,051
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,005
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 59
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 268,713
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 35,032
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 233,681
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 265,022
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 21,416
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 85,927
C. Služby (účtová skupina 51) 125,369
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 29,944
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,159
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,204
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,691
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 36,001
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
X. Výnosové úroky (662) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 324
M. Nákladové úroky (562) 161
N. Kurzové straty (563) 6
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 157
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -319
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,372
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,411
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35744804 DIČ: 2020201095 IČ DPH: SK2020201095
 • Sídlo: CLIMA TECH, Agátova 20, 90045, Malinovo
 • Dátum vzniku: 21 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Bardún Agátova 20 Malinovo 21.04.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Bardún 6 639 € (100%) Agátova 20 Malinovo
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.02.2015Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Bardún Agátova 20 Malinovo
   09.02.2015Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Bardúnová Cyprichová 52 Bratislava 831 05
   Ing. Pavol Bardún Agátova 20 Malinovo
   05.01.2001Nové predmety činnosti:
   technicko-poradenské služby v oblasti vzduchotechniky
   07.02.2000Noví spoločníci:
   Ľubica Bardúnová Cyprichová 52 Bratislava 831 05
   Ing. Pavol Bardún Agátova 20 Malinovo
   06.02.2000Zrušeny spoločníci:
   CLIMA TECH Hygiene-, Klima- technik Gesmbh, Am Neuschacht 1 Grunbach am Scheeberg 2733 Rakúsko
   Ing. Pavol Bardún Agátova 20 Malinovo
   21.04.1998Nové obchodné meno:
   CLIMA TECH, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Agátova 20 Malinovo 900 45
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   CLIMA TECH Hygiene-, Klima- technik Gesmbh, Am Neuschacht 1 Grunbach am Scheeberg 2733 Rakúsko
   Ing. Pavol Bardún Agátova 20 Malinovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Bardún Agátova 20 Malinovo