Vytvoriť faktúru

MAURO SIMON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAURO SIMON
IČO 35744812
DIČ 2020203933
IČ DPH SK2020203933
Dátum vzniku 22 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAURO SIMON
Hrnčiarska 34
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 461 149 €
Zisk 49 454 €
Aktíva 261 732 €
Vlastný kapitál -138 688 €
Kontaktné informácie
Email info@maurosimon.sk
Phone(s) +421336413198
Mobile phone(s) +421948100303, +421948100304, +421948100305
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 134,769
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 134,769
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,055
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 186,426
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 38,122
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 105,688
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 321,195
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 56,758
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 49,454
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 264,437
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,972
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,725
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 248,219
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 114,875
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,611
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,481
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 120,252
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,000
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,521
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 461,149
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 314,384
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 146,367
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 398
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 397,292
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 182,812
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,880
C. Služby (účtová skupina 51) 111,323
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 31,273
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,079
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 33,037
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,888
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 63,857
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 138,736
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,583
M. Nákladové úroky (562) 1,223
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,360
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,581
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 59,276
P. Daň z príjmov (591, 595) 9,822
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 49,454
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35744812 DIČ: 2020203933 IČ DPH: SK2020203933
 • Sídlo: MAURO SIMON, Hrnčiarska 34, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 22 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Silvia Minaričová Hrnčiarska 34 Pezinok 902 01 22.04.1998
  Ing. Miloš Minarič Hrnčiarska 34 Pezinok 11.05.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Silvia Minaričová 3 320 € (50%) Hrnčiarska 34 Pezinok 902 01
  Ing. Miloš Minarič 3 320 € (50%) Hrnčiarska 34 Pezinok
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.05.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Minarič Hrnčiarska 34 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloš Minarič Hrnčiarska 34 Pezinok
   10.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Luciano Testa Caserta Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Luciano Testa Caserta Taliansko
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Henrieta Selecká Slnečná 23 Pezinok 902 01
   22.04.1998Nové obchodné meno:
   MAURO SIMON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hrnčiarska 34 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   očná optika
   Noví spoločníci:
   Mgr. Silvia Minaričová Hrnčiarska 34 Pezinok 902 01
   Henrieta Selecká Slnečná 23 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Silvia Minaričová Hrnčiarska 34 Pezinok 902 01