Vytvoriť faktúru

NIN DA LI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NIN DA LI
IČO 35744880
DIČ 2021402174
IČ DPH SK2021402174
Dátum vzniku 23 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NIN DA LI
Františkánske námestie 3
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 942 €
Zisk -4 162 €
Aktíva 9 028 €
Vlastný kapitál -3 331 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254640293
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,944
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,944
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,944
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,589
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,136
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 21,533
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,493
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 10,291
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 10,291
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 465
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -14,087
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,162
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 29,026
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 198
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 28,828
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,503
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 992
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,333
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 19,942
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 19,942
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 22,650
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,830
C. Služby (účtová skupina 51) 287
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,017
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 32
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,389
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 95
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,708
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -175
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 494
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 494
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -494
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,202
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,162
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
 • IČO:35744880 DIČ: 2021402174 IČ DPH: SK2021402174
 • Sídlo: NIN DA LI, Františkánske námestie 3, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Chunchun Jin Adamiho 449/22 Bratislava 841 05 11.11.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Chun Chun Jin 6 291 € (61.1%) Bratislava 841 05
  Yong Fu Xia 4 000 € (38.9%) Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.01.2013Noví spoločníci:
   Yong Fu Xia Adamiho 449/22 Bratislava 841 05
   03.07.2012Noví spoločníci:
   Chun Chun Jin Adamiho 449/22 Bratislava 841 05
   14.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Yong Fu Xia Adamiho 449/22 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.11.2008
   16.01.2009Nové sidlo:
   Františkánske námestie 3 Bratislava 811 01
   26.11.2008Nový štatutárny orgán:
   Chunchun Jin Adamiho 449/22 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.11.2008
   07.07.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.11.1998Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   23.04.1998Nové obchodné meno:
   NIN DA LI, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť