Vytvoriť faktúru

Almea COM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Almea COM
IČO 35744936
DIČ 2020270857
IČ DPH SK2020270857
Dátum vzniku 21 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Almea COM
Bajkalská 31
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 374 654 €
Zisk 23 577 €
Aktíva 572 414 €
Vlastný kapitál 9 469 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253633852
Mobile phone(s) 0911440129, 0911730262
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 346,277
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 165,972
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,972
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,972
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 150,000
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 150,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 180,156
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 132,573
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 132,100
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 132,100
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 473
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 47,583
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 44,512
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,071
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 149
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 149
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 346,277
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,579
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,002
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,002
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,577
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 312,325
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 537
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 333
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 204
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 311,054
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 117,379
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,379
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 177,978
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 506
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 468
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,548
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,175
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 734
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 734
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 373
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 373
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 348,728
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 374,654
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 231
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 348,496
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 25,100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 827
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 347,941
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 17,231
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,645
D. Služby (účtová skupina 51) 258,849
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,118
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,824
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,225
4. Sociálne náklady (527, 528) 69
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 986
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,650
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,650
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 17,237
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,225
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,713
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 63,002
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,177
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,815
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,815
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 362
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,176
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,537
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,577
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35744936 DIČ: 2020270857 IČ DPH: SK2020270857
 • Sídlo: Almea COM, Bajkalská 31, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Imrich Sopko Robotnícka 782/109A Vysoká pri Morave 900 66 05.01.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Imrich Sopko 6 668 € (66.7%) Robotnícka 782/109A Vysoká pri Morave 900 66
  Peter Sopko 3 334 € (33.3%) Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.05.2011Noví spoločníci:
   Peter Sopko Slnečné údolie 2950/239 Pezinok 902 01
   26.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Dr. Zdeněk Krhovják Štěpánská 1881 Vsetín 755 01 Česká republika
   Ing. Ivan Miča Padělky 542 Slušovice 763 15 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Zdeněk Krhovják Štěpánská 1881 Vsetín 755 01 Česká republika Vznik funkcie: 15.04.2009
   Ing. Ivan Miča Padělky 542 Slušovice 763 15 Česká republika Vznik funkcie: 15.04.2009
   05.05.2009Noví spoločníci:
   JUDr. Imrich Sopko Robotnícka 782/109A Vysoká pri Morave 900 66
   Dr. Zdeněk Krhovják Štěpánská 1881 Vsetín 755 01 Česká republika
   Ing. Ivan Miča Padělky 542 Slušovice 763 15 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Sopko Robotnícka 782/109A Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 05.01.2007
   Dr. Zdeněk Krhovják Štěpánská 1881 Vsetín 755 01 Česká republika Vznik funkcie: 15.04.2009
   Ing. Ivan Miča Padělky 542 Slušovice 763 15 Česká republika Vznik funkcie: 15.04.2009
   04.05.2009Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 05.01.2007
   18.09.2008Zrušeny predmety činnosti:
   telekomunikačná služba - AUDIOTEX
   02.02.2007Nové sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Sopko Sklenárova 36 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 05.01.2007
   01.02.2007Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Havrilla Hornádska 12 Bratislava 820 14
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Havrilla Hornádska 12 Bratislava
   02.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ján Havrilla Hornádska 12 Bratislava 820 14
   01.12.2006Zrušeny spoločníci:
   E - centrum, a.s., IČO: 15888118 Na Václavce 7 Praha 150 00 Česká republika
   Ing. Ján Havrilla Hornádska 12 Bratislava 820 14
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Margaréta Kačníková 110 Valaská Dubová
   09.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ján Havrilla Hornádska 12 Bratislava 820 14
   08.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Profi - MEDIA - Public spol.s r.o. IČO: 31 340 741 Hornádska 12, P.O.BOX 29/pošta 214 Bratislava 821 07
   12.10.2000Nové predmety činnosti:
   telekomunikačná služba - AUDIOTEX
   Noví spoločníci:
   Profi - MEDIA - Public spol.s r.o. IČO: 31 340 741 Hornádska 12, P.O.BOX 29/pošta 214 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Margaréta Kačníková 110 Valaská Dubová
   11.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Profi - MEDIA - Public spol.s r.o. IČO: 31 340 741 Hornádska 12, P.O.BOX 29/pošta 214 Bratislava 821 07
   Petr Müller Veltruská 533 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Palovčíková Drevená 10 Bratislava
   20.11.1998Nové obchodné meno:
   Almea COM, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprotredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenstvo v obchodovaní - okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   prenájom priemyselného tovaru
   vydavateľská činnosť
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Profi - MEDIA - Public spol.s r.o. IČO: 31 340 741 Hornádska 12, P.O.BOX 29/pošta 214 Bratislava 821 07
   E - centrum, a.s., IČO: 15888118 Na Václavce 7 Praha 150 00 Česká republika
   Petr Müller Veltruská 533 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Havrilla Hornádska 12 Bratislava
   Martina Palovčíková Drevená 10 Bratislava
   19.11.1998Zrušené obchodné meno:
   ALMEA COM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Župné námestie 9 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   Zrušeny spoločníci:
   Elena Straňanová Znievska 9 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Špoták Ľ. Fullu 26 Bratislava 841 05
   Anna Žižková Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Špoták Ľ. Fullu 26 Bratislava 841 05
   Anna Žižková Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   21.04.1998Nové obchodné meno:
   ALMEA COM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Župné námestie 9 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Elena Straňanová Znievska 9 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Špoták Ľ. Fullu 26 Bratislava 841 05
   Anna Žižková Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Špoták Ľ. Fullu 26 Bratislava 841 05
   Anna Žižková Ševčenkova 33 Bratislava 851 01