Vytvoriť faktúru

DUX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DUX
IČO 35744952
DIČ 2020229915
IČ DPH SK2020229915
Dátum vzniku 23 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUX
Pri starom letisku 28
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 959 008 €
Zisk -43 376 €
Kontaktné informácie
Email duxsro@gmail.com
Webová stránka http://www.duxsro.sk;http://duxsro.sk
Phone(s) +421243711447
Mobile phone(s) +421903411290
Fax(es) 0243711447
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 754,696
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,647
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,647
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,647
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 741,270
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 197,474
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 197,474
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 197,474
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 543,796
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,241
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 542,555
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 779
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 779
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 754,696
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 250,563
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 35,384
2. Ostatné fondy (427, 42X) 35,384
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 251,252
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 279,567
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -28,315
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -43,376
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 503,267
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,987
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 3,987
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 25,988
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 25,988
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 473,292
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 326,296
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 326,296
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,905
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 60,130
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,213
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,420
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,328
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 866
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 866
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 959,008
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 959,008
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,000,048
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,780
D. Služby (účtová skupina 51) 188,460
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 782,063
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 562,722
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 190,462
4. Sociálne náklady (527, 528) 28,879
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,183
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,562
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,562
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -41,040
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 750,768
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 198
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 48
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 48
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 150
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,534
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,534
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,336
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -43,376
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -43,376
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35744952 DIČ: 2020229915 IČ DPH: SK2020229915
 • Sídlo: DUX, Pri starom letisku 28, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Vladimír Svrček, CSc. Tomanova 21 Bratislava 831 07 01.07.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Vladimír Svrček, CSc. 5 312 € (80%) Tomanova 21 Bratislava 831 07
  Ing. Zuzana Svrčková 1 328 € (20%) Tomanova 21 Bratislava 831 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.05.2012Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   04.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Smolka Jasovská 12 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 10.03.2004
   30.09.2010Nové predmety činnosti:
   detektívna služba podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona číslo 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   strážna služba podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona číslo 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Svrček , CSc. Tomanova 21 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 01.07.2010
   29.09.2010Zrušeny predmety činnosti:
   detektívna služba v v rozsahu podľa § 3 písm. b/ body 1-8 zákona číslo 379/97 Zb.
   strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a/ bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
   03.10.2009Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   16.08.2006Nové predmety činnosti:
   odborná príprava a poradenstvo v rozsahu podľa § 5 písm. a), b), c), d) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Smolka Jasovská 12 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 10.03.2004
   15.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Smolka Jasovská 12 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 10.03.2004
   18.03.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Vladimír Svrček , CSc. Tomanova 21 Bratislava 831 07
   Ing. Zuzana Svrčková Tomanova 21 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Smolka Jasovská 12 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 10.03.2004
   17.03.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vladimír Svrček , CSc. Tomanova 21 Bratislava
   Ing. Zuzana Svrčková Tomanova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ivan Hrehor Šintavská 6 Bratislava 851 05 Skončenie funkcie: 10.03.2004
   28.09.2000Nové sidlo:
   Pri starom letisku 28 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a/ bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Hrehor Šintavská 6 Bratislava 851 05 Skončenie funkcie: 10.03.2004
   27.09.2000Zrušené sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a/ bod 2,3,4,5,6,8,9,10,11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Polák kpt. Rašu 27 Bratislava
   Ing. František Sroka Zbrody 30 Bratislava
   23.04.1998Nové obchodné meno:
   DUX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a/ bod 2,3,4,5,6,8,9,10,11
   detektívna služba v v rozsahu podľa § 3 písm. b/ body 1-8 zákona číslo 379/97 Zb.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vladimír Svrček , CSc. Tomanova 21 Bratislava
   Ing. Zuzana Svrčková Tomanova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jozef Polák kpt. Rašu 27 Bratislava
   Ing. František Sroka Zbrody 30 Bratislava