Vytvoriť faktúru

TRILUX Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRILUX Slovakia
IČO 35745037
DIČ 2020270956
IČ DPH SK2020270956
Dátum vzniku 27 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRILUX Slovakia
Galvániho 7
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 877 405 €
Zisk -16 535 €
Aktíva 494 950 €
Vlastný kapitál 321 952 €
Kontaktné informácie
Email trilux@trilux.sk
Phone(s) +421243422611, +421243422620
Fax(es) 0243422627
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 281,052
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 26,617
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 26,617
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,617
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 251,520
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,274
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,274
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,362
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 6,362
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,362
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53,277
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,594
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,594
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,683
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 187,607
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,470
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 186,137
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,915
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,915
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 281,052
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 240,997
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,598
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,598
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 219
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,550
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,550
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 237,165
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 237,165
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,535
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,055
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,305
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 206
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 10,099
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,846
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,366
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,366
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,847
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,238
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,895
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,500
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,904
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,904
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 877,421
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 877,405
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 867,711
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,694
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 889,760
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 613,344
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,793
D. Služby (účtová skupina 51) 81,263
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 163,241
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 128,474
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,704
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,063
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 408
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,391
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,391
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,320
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,355
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 167,311
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,313
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 941
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 941
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 372
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,297
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,652
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,883
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,535
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35745037 DIČ: 2020270956 IČ DPH: SK2020270956
 • Sídlo: TRILUX Slovakia, Galvániho 7, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Karol Pastucha Alžbetin dvor 814 Miloslavov 900 42 01.01.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  TRILUX-LEUCHTEN GmbH 13 278 € (80%) Viedeň 1110 Rakúska republika
  Trilux International Holding B.V. 3 320 € (20%) 3981AJ Bunnik Holandsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.03.2011Noví spoločníci:
   TRILUX-LEUCHTEN GmbH Modecenterstraße 17 Business Park Marximum /Unit 2/4. Viedeň 1110 Rakúska republika
   07.03.2011Zrušeny spoločníci:
   TRILUX-Leuchten GmbH Carlbergergasse 68 Wien 1230 Rakúska republika
   08.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Karol Pastucha Alžbetin dvor 814 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 01.01.2003
   07.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Pastucha Smolenická 14 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.01.2003
   15.06.2004Nové sidlo:
   Galvániho 7 Bratislava 821 04
   14.06.2004Zrušené sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 821 01
   22.10.2003Noví spoločníci:
   Trilux International Holding B.V. Kosterijland 48 3981AJ Bunnik Holandsko
   TRILUX-Leuchten GmbH Carlbergergasse 68 Wien 1230 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Pastucha Smolenická 14 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.01.2003
   21.10.2003Zrušeny spoločníci:
   TRILUX-Leuchten GmbH Carlbergergasse 68 Wien 1230 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Friitz Lenze Salitergasse 79 Perchtoldsdorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Veternicova 22 Bratislava - Karlova Ves
   06.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Friitz Lenze Salitergasse 79 Perchtoldsdorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Veternicova 22 Bratislava - Karlova Ves
   05.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Fritz Lenze Salitergasse 79 Perchtoldsdorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 01
   13.09.2000Nové sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 821 01
   12.09.2000Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 810 01
   27.04.1998Nové obchodné meno:
   TRILUX Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 810 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   TRILUX-Leuchten GmbH Carlbergergasse 68 Wien 1230 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Fritz Lenze Salitergasse 79 Perchtoldsdorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 01