Vytvoriť faktúru

SUBTECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SUBTECH
IČO 35745240
DIČ 2020211556
IČ DPH SK2020211556
Dátum vzniku 27 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUBTECH
Pečnianska 15
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 030 €
Zisk 1 224 €
Aktíva 2 750 €
Vlastný kapitál 191 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948607046, +421905274906
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,083
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 977
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 139
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,967
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,083
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,415
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 836
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,284
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,224
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,668
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,332
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 588
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 980
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,364
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 400
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 336
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 14,030
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 14,030
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,277
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,945
C. Služby (účtová skupina 51) 2,953
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,856
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 368
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,753
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,132
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 569
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 569
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -569
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,184
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,224
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015