Vytvoriť faktúru

Slovakia promotion - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovakia promotion
IČO 35745321
DIČ 2021418344
IČ DPH SK2021418344
Dátum vzniku 29 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovakia promotion
Martinčekova 13
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 102 779 €
Zisk -18 180 €
Aktíva 287 721 €
Vlastný kapitál -284 649 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0908700771
Mobile phone(s) 0908700771
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 270,963
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 211,432
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 211,432
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 155,966
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 55,466
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,531
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 59,249
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 59,173
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,643
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,530
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 282
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 282
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 270,963
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -99,066
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -87,857
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 611
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -88,468
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,180
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 370,029
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 492
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 492
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 319,232
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 170,494
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 170,494
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 143,591
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 353
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 175
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,519
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,100
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 50,305
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 102,637
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 102,779
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 102,637
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 142
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 116,110
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 362
D. Služby (účtová skupina 51) 100,206
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,538
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,299
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,213
4. Sociálne náklady (527, 528) 26
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 170
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,665
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,665
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 169
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,331
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,069
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,889
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,344
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,344
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 545
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,889
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,220
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,180
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35745321 DIČ: 2021418344 IČ DPH: SK2021418344
 • Sídlo: Slovakia promotion, Martinčekova 13, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Apríla 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Buček Martinčekova 15 Bratislava 29.04.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Buček 6 971 € (100%) Martinčekova 15 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.01.2015Nové sidlo:
   Martinčekova 13 Bratislava 821 01
   30.01.2015Zrušené sidlo:
   Martinčekova 15 Bratislava 821 01
   05.10.2006Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   12.10.2004Nové obchodné meno:
   Slovakia promotion s.r.o.
   Nové sidlo:
   Martinčekova 15 Bratislava 821 01
   11.10.2004Zrušené obchodné meno:
   B.S.J., spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   10.02.2003Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, školení a seminárov
   prenájom strojov a zariadení
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Buček Martinčekova 15 Bratislava Vznik funkcie: 29.04.1998
   09.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Buček Martinčekova 15 Bratislava
   06.02.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby - strážna služba v rozsahu § 3 písm. a., body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zák. č. 379/1997 Z.z.
   22.04.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby - strážna služba v rozsahu § 3 písm. a., body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zák. č. 379/1997 Z.z.
   21.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   12.06.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.06.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   František Jánoška Americká 2 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   František Jánoška Americká 2 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava
   29.04.1998Nové obchodné meno:
   B.S.J., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Milan Buček Martinčekova 15 Bratislava
   František Jánoška Americká 2 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Buček Martinčekova 15 Bratislava
   František Jánoška Americká 2 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava