Vytvoriť faktúru

IKOLA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IKOLA
IČO 35745347
DIČ 2021396729
IČ DPH SK2021396729
Dátum vzniku 30 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IKOLA
Studené 547
90046
Most pri Bratislave
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 376 €
Zisk -2 051 €
Aktíva 11 486 €
Vlastný kapitál 10 198 €
Kontaktné informácie
Email ikola@ikola.sk
Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,067
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,067
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 100
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 100
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,967
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,760
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 207
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,067
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,147
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 177
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 177
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,049
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,083
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -34
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,051
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 844
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 844
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 290
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 290
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 74
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 76
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 76
Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,375
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,376
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,376
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,865
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 197
D. Služby (účtová skupina 51) 3,581
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,087
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,489
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -402
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 83
O. Kurzové straty (563) 7
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 76
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,571
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,051
Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015