Vytvoriť faktúru

Symsite Research - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Symsite Research
IČO 35745479
DIČ 2020230102
IČ DPH SK2020230102
Dátum vzniku 23 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Symsite Research
Športová 63
90091
Limbach
Finančné informácie
Tržby a výnosy 130 095 €
Zisk 64 222 €
Aktíva 162 413 €
Vlastný kapitál 70 670 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255565026, 0917517652, 0905551436
Mobile phone(s) 09055514360, 0917517652, 0905551436
Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 164,279
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,648
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,648
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,567
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 378
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,172
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,017
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 222,846
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 205,621
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 70,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 70,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,000
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 64,399
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 64,222
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,225
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 139
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 17,086
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 31
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,010
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 455
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,590
Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 130,095
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 130,095
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 47,040
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,111
C. Služby (účtová skupina 51) 18,423
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,083
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 363
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,355
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,705
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 83,055
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 105,561
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,380
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 1,374
X. Výnosové úroky (662) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 267
N. Kurzové straty (563) 152
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 115
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1,113
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 84,168
P. Daň z príjmov (591, 595) 19,946
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 64,222
Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016