Vytvoriť faktúru

VIKTORIA PRINT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIKTORIA PRINT
Stav Zrušená
IČO 35745509
DIČ 2020253565
Dátum vzniku 27 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIKTORIA PRINT
Strmý vŕšok 155
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 622 €
Zisk -12 448 €
Vlastný kapitál 151 623 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 190,147
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 360
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 360
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 360
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,787
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 60,189
3. Výrobky (123) - /194/ 8,870
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 51,319
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 34,437
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,334
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,334
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,103
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 95,161
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 95,158
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 190,147
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,854
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,025
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 15,025
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 856
2. Ostatné fondy (427, 42X) 856
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 51,782
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 51,782
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,448
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,293
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 128,293
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,450
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,450
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 124,114
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 729
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 142,406
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,622
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 142,407
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -131,101
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,316
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,480
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 191
D. Služby (účtová skupina 51) 11,914
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 648
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 648
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,727
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,858
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -799
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 507
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 504
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 137
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 137
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 370
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,488
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,448
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35745509 DIČ: 2020253565
 • Sídlo: VIKTORIA PRINT, Strmý vŕšok 155, 84106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Apríla 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.12.2014Zrušené obchodné meno:
   VIKTORIA PRINT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Strmý vŕšok 155 Bratislava 841 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   realitná činnosť-sprostredkovanie nákupu a predaj nehnuteľností
   pohostinská činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava
   Ing. Martin Hanus Keltská 80 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava
   Ing. Martin Hanus Keltská 80 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 26.11.2009
   28.01.2010Nové sidlo:
   Strmý vŕšok 155 Bratislava 841 06
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Hanus Keltská 80 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Hanus Keltská 80 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 26.11.2009
   27.01.2010Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.04.1998Nové obchodné meno:
   VIKTORIA PRINT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   realitná činnosť-sprostredkovanie nákupu a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava