Vytvoriť faktúru

OKAT PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OKAT PLUS
IČO 35745533
DIČ 2020211402
IČ DPH SK2020211402
Dátum vzniku 06 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OKAT PLUS
Bohrova 5
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 284 767 €
Zisk 20 751 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421263452585, +421263530304, +421263530305
Fax(es) 0263530304
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 166,628
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 149,133
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 75,724
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,635
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 39,108
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,548
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,189
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 255,263
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 70,814
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,955
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 40,469
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,751
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 184,449
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13,987
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 83,567
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,616
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,770
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 49,759
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,422
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 11,657
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 75,238
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 284,767
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,470
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 253,968
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,329
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 253,110
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 83,843
C. Služby (účtová skupina 51) 86,461
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 52,673
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 527
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 28,495
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,111
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 31,657
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 91,134
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 59
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 59
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,506
M. Nákladové úroky (562) 4,506
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,447
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 27,210
P. Daň z príjmov (591, 595) 6,459
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 20,751
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015