Vytvoriť faktúru

Arena servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Arena servis
Stav Zrušená
IČO 35745550
DIČ 2020230080
IČ DPH SK2020230080
Dátum vzniku 30 Apríla 1998
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Arena servis
97401
Bakossova
Finančné informácie
Tržby a výnosy 378 221 €
Zisk 32 309 €
Aktíva 5 975 623 €
Vlastný kapitál -814 661 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,580
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,580
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 316
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 316
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 316
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,264
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 196
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,068
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,580
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,813
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 129,480
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 129,480
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -158,976
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -158,976
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,309
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 767
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 767
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 418
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 418
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 349
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 378,221
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) -511
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 127,980
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 250,752
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 344,820
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,387
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,172
D. Služby (účtová skupina 51) 6,355
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,302
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,989
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,309
4. Sociálne náklady (527, 528) -1,996
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,866
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,350
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,350
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 312,694
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -7,533
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 227
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,401
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -15,425
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 133
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 133
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 33,269
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,309
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
 • IČO:35745550 DIČ: 2020230080 IČ DPH: SK2020230080
 • Sídlo: Arena servis, 97401, Bakossova
 • Dátum vzniku: 30 Apríla 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.02.2016Zrušené obchodné meno:
   Arena servis, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Bakossova 3A/14464 Banská Bystrica 974 01
   24.10.2009Nové sidlo:
   Bakossova 3A/14464 Banská Bystrica 974 01
   22.10.2002Nové obchodné meno:
   Arena servis, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť