Vytvoriť faktúru

ONEXO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ONEXO
IČO 35745568
DIČ 2020270989
IČ DPH SK2020270989
Dátum vzniku 05 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ONEXO
Vajnorská 108
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 242 779 €
Zisk -2 924 €
Aktíva 211 618 €
Vlastný kapitál 182 740 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 100,226
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 100,226
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ -35,346
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 115,518
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 19,805
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 142
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 95,571
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 215,744
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 179,527
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 175,480
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,924
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,217
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 36,217
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,460
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,659
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -1,507
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,605
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 242,779
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 132,700
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 107,702
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,377
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 242,010
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 101,704
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,197
C. Služby (účtová skupina 51) 105,185
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,121
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,713
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,090
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 769
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,316
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 8
X. Výnosové úroky (662) 8
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,740
N. Kurzové straty (563) 1,219
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,521
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,732
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,963
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,924
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35745568 DIČ: 2020270989 IČ DPH: SK2020270989
 • Sídlo: ONEXO, Vajnorská 108, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Mája 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Lea Ondrejková Sládkovičova 1 Zvolen 960 01 17.01.2000
  Dkfm. Helmut Scheichl Kreuzweg 47 A - 4600 Wels Rakúsko 27.03.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Scheichl Privatstiftung, FN 184603 a 13 280 € (100%) A - 4600 Wels Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.11.2005Nové sidlo:
   Vajnorská 108 Bratislava 831 04
   08.11.2005Zrušené sidlo:
   Továrenská 15 Malacky 901 01
   10.06.2002Noví spoločníci:
   Scheichl Privatstiftung, FN 184603 a Bernardingasse 1 A - 4600 Wels Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Dkfm. Helmut Scheichl Kreuzweg 47 A - 4600 Wels Rakúsko Vznik funkcie: 27.03.2002
   09.06.2002Zrušeny spoločníci:
   INTEX HandelsgmbH, FN 99546 t Bernardingasse 1 A - 4600 Wels Rakúsko
   25.09.2000Nové sidlo:
   Továrenská 15 Malacky 901 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nákladných železničných vagónov
   spracovanie dreva a obchod s drevom
   Noví spoločníci:
   INTEX HandelsgmbH, FN 99546 t Bernardingasse 1 A - 4600 Wels Rakúsko
   24.09.2000Zrušené sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gregor Kotún Záhradná 1055/6 Senica
   Ing. Lea Ondrejková Sládkovičova 1 Zvolen 960 01
   17.01.2000Nové obchodné meno:
   ONEXO, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Lea Ondrejková Sládkovičova 1 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lea Ondrejková Sládkovičova 1 Zvolen 960 01
   16.01.2000Zrušené obchodné meno:
   Entity, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Štefan Dostál Štefánikova 726 Senica 905 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gregor Kotún Záhradná 1055/6 Senica
   29.01.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Štefan Dostál Štefánikova 726 Senica 905 01
   Ing. Gregor Kotún Záhradná 1055/6 Senica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gregor Kotún Záhradná 1055/6 Senica
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Štefan Dostál Štefánikova 726 Senica 905 01
   Richard Choreň Kultúrna 45 Bratislava 821 04
   Mgr. Jozef Klimko Novosvetská 22 Bratislava 811 06
   Roman Lukáč Račianska 5 Bratislava 831 02
   Ing. Vladimír Okánik Lehotského 1 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jozef Klimko Novosvetská 22 Bratislava 811 06
   Ing. Vladimír Okánik Lehotského 1 Bratislava 811 06
   05.05.1998Nové obchodné meno:
   Entity, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   fotografické služby - reprografia
   pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   JUDr. Štefan Dostál Štefánikova 726 Senica 905 01
   Richard Choreň Kultúrna 45 Bratislava 821 04
   Mgr. Jozef Klimko Novosvetská 22 Bratislava 811 06
   Roman Lukáč Račianska 5 Bratislava 831 02
   Ing. Vladimír Okánik Lehotského 1 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jozef Klimko Novosvetská 22 Bratislava 811 06
   Ing. Vladimír Okánik Lehotského 1 Bratislava 811 06