Vytvoriť faktúru

BRATES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRATES
IČO 35745584
DIČ 2021404781
IČ DPH SK2021404781
Dátum vzniku 07 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRATES
Holíčska 6
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 545 €
Zisk -2 404 €
Aktíva 1 003 €
Vlastný kapitál -25 086 €
Kontaktné informácie
Email brates@stonline.sk
Phone(s) 0263822314
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 535
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 460
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 75
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 535
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -27,489
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -32,388
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,404
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,024
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 28,024
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 348
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -53
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,729
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,545
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,545
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,916
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,088
C. Služby (účtová skupina 51) 2,401
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 341
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 86
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,371
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -944
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,033
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,033
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,033
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,404
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,404
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015