Vytvoriť faktúru

PRESS & BURG Finance - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRESS & BURG Finance
IČO 35745631
Dátum vzniku 07 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRESS & BURG Finance
Hrobákova 1633/1
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 000 €
Zisk 1 126 €
Aktíva 14 179 €
Vlastný kapitál 10 561 €
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,906
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,906
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,906
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,426
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,971
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 349
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,980
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,126
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 9,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 9,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 7,312
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,312
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,688
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,000
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,606
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,126
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016