Vytvoriť faktúru

SEMA-TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SEMA-TRADE
IČO 35745649
DIČ 2020187675
IČ DPH SK2020187675
Dátum vzniku 15 Apríla 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEMA-TRADE
Za mostom 543
90877
Borský Mikuláš
Finančné informácie
Tržby a výnosy 78 739 €
Zisk 15 017 €
Aktíva 21 522 €
Vlastný kapitál 20 696 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,488
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,488
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,488
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,212
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,034
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,178
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 41,700
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,416
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 11,095
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15,017
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,284
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,576
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 273
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 808
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 495
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,708
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 78,739
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 78,739
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 58,699
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,737
C. Služby (účtová skupina 51) 25,270
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 495
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,197
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 20,040
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,732
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 787
M. Nákladové úroky (562) 70
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 717
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -787
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,253
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,236
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 15,017
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35745649 DIČ: 2020187675 IČ DPH: SK2020187675
 • Sídlo: SEMA-TRADE, Za mostom 543, 90877, Borský Mikuláš
 • Dátum vzniku: 15 Apríla 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.01.2004Nové obchodné meno:
   SEMA-TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Za mostom 543 Borský Mikuláš 908 77
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   výroba, požičiavanie a distribúcia videa
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   Pavel Šebesta Za mostom 543 Borský Mikuláš
   Marta Šebestová Za mostom 543 Borský Mikuláš
   Nový štatutárny orgán:
   Pavel Šebesta Za mostom 543 Borský Mikuláš Vznik funkcie: 05.05.2003
   Marta Šebestová Za mostom 543 Borský Mikuláš Vznik funkcie: 05.05.2003
   12.01.2004Zrušené obchodné meno:
   ADAMEC, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   13 Sološnica 906 37
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   automatizované spracovanie dát
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť v oblasti nehnuteľností-sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   výroba, požičiavanie a distribúcia videa
   reklamné činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alena Adamcová 13 Sološnica 906 37
   Ing. Ľubomír Adamec 13 Sološnica 906 37
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alena Adamcová 13 Sološnica 906 37
   Ing. Ľubomír Adamec 13 Sološnica 906 37
   15.04.1998Nové obchodné meno:
   ADAMEC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   13 Sološnica 906 37
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   automatizované spracovanie dát
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť v oblasti nehnuteľností-sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   výroba, požičiavanie a distribúcia videa
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Alena Adamcová 13 Sološnica 906 37
   Ing. Ľubomír Adamec 13 Sološnica 906 37
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Adamcová 13 Sološnica 906 37
   Ing. Ľubomír Adamec 13 Sološnica 906 37