Vytvoriť faktúru

RATES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RATES
IČO 35745657
DIČ 2020220158
IČ DPH SK2020220158
Dátum vzniku 11 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RATES
Agátová 1
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 197 €
Zisk 9 599 €
Aktíva 27 767 €
Vlastný kapitál 5 671 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905681570
Fax(es) 0264282864
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,306
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,306
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,306
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,498
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,669
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 291
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,423
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 36,804
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,270
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,971
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,997
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,599
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,534
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 70
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,464
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 577
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,621
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,266
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 36,197
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,705
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 33,487
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 23,729
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,018
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,227
C. Služby (účtová skupina 51) 10,197
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 545
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,102
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 640
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,468
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,750
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 145
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 145
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -144
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,324
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,725
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,599
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015