Vytvoriť faktúru

Grabo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Grabo
IČO 35745690
DIČ 2020230069
IČ DPH SK2020230069
Dátum vzniku 07 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Grabo
Vrakúnska cesta 22
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 49 241 €
Zisk 703 €
Aktíva 51 140 €
Vlastný kapitál 13 035 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243634234
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,777
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 754
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,470
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 47,777
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,769
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 5,763
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 703
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 34,008
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 779
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 32,974
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,560
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,576
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,838
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 166
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 89
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 49,241
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 49,241
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 47,139
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 30,621
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 98
C. Služby (účtová skupina 51) 14,804
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,469
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 147
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,102
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,718
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 439
M. Nákladové úroky (562) 5
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 434
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -439
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,663
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 703
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35745690 DIČ: 2020230069 IČ DPH: SK2020230069
 • Sídlo: Grabo, Vrakúnska cesta 22, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Mája 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zoltán Graef Račianska 8 Bratislava 07.05.1998
  Ľubomír Zápražný Lipová 40 Slovenský Grob 900 26 17.03.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zoltán Graef 3 319 € (50%) Račianska 8 Bratislava
  Ľubomír Zápražný 3 319 € (50%) Lipová 40 Slovenský Grob 900 26
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.04.2008Nové sidlo:
   Vrakúnska cesta 22 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   zámočníctvo
   výroba výrobkov z gumy a plastov
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Zápražný Lipová 40 Slovenský Grob 900 26
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Zápražný Lipová 40 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 17.03.2008
   29.04.2008Zrušené sidlo:
   Račianska 8 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Graefová Račianska 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Graefová Račianska 8 Bratislava
   07.05.1998Nové obchodné meno:
   "Grabo spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Račianska 8 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   prenájom motorových vozidiel
   nákup a predaj pohonných hmôt
   Noví spoločníci:
   Zoltán Graef Račianska 8 Bratislava
   Mária Graefová Račianska 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zoltán Graef Račianska 8 Bratislava
   Mária Graefová Račianska 8 Bratislava