Vytvoriť faktúru

FRISTIL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FRISTIL
IČO 35745762
DIČ 2020207013
IČ DPH SK2020207013
Dátum vzniku 11 Mája 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FRISTIL
Štúrova 1513/68
90101
Malacky
Finančné informácie
Zisk -960 €
Aktíva 111 928 €
Vlastný kapitál 21 616 €
Kontaktné informácie
Email fristil@chello.sk
Phone(s) 0347725396, 0903446820, 0724445724445, 0724724445
Mobile phone(s) 0903446820
Fax(es) 0347725396
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 108,026
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 52,565
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,617
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,844
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 108,026
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,754
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 10,411
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -960
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 91,272
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,324
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 88,948
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 44,548
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 44,400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35745762 DIČ: 2020207013 IČ DPH: SK2020207013
 • Sídlo: FRISTIL, Štúrova 1513/68, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 11 Mája 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Friala Hurbanova 729 Kopčany 908 48 08.03.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  František Friala 2 656 € (20%) Hurbanova 729 Kopčany 908 48
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.05.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) z.č. 473/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
   08.03.2007Nové obchodné meno:
   FRISTIL, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 1513/68 Malacky 901 01
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 o súkromnej bezpečnosti
   Noví spoločníci:
   František Friala Hurbanova 729 Kopčany 908 48
   František Friala Štúrova 1513/68 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   František Friala Hurbanova 729 Kopčany 908 48
   07.03.2007Zrušené obchodné meno:
   FRI-STIL, spol. spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Záhorácka 1936/69 Malacky 901 19
   Zrušeny spoločníci:
   František Friala Záhorácka 1936/69 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Friala Záhorácka 1936/69 Malacky
   21.11.2006Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a, body 1,2,3 Zákona č. 379/1997 Z.z.
   11.05.1998Nové obchodné meno:
   FRI-STIL, spol. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhorácka 1936/69 Malacky 901 19
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a, body 1,2,3 Zákona č. 379/1997 Z.z.
   Noví spoločníci:
   František Friala Záhorácka 1936/69 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Friala Záhorácka 1936/69 Malacky